Kommunerevisjonen samarbeider tett med kommunene, og dette skaper arenaer og gode anledninger til å være en samtalepartner om ulike utfordringer og problemstillinger.

Vi har bred erfaring og flerfaglig kompetanse innenfor kommunal forvaltning, og er medlem i flere nettverk med spesialkompetanse innen offentlig forvaltning